СТАТТЯ 6. ПОВНОВАЖЕННЯ ІНШИХ ОРГАНІВ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

1. До повноважень органу охорони культурної спадщини Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів охорони культурної спадщини обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій та органів охорони культурної спадщини місцевого самоврядування, відповідно до їхньої компетенції, належить: 1) здійснення контролю за Читати далі …

СТАТТЯ 18. ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ОБ’ЄКТИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ, ЩО Є ПАМ’ЯТКАМИ

Пам’ятка може бути приватизована лише за умови укладення майбутнім власником з відповідним органом охорони культурної спадщини попереднього договору про укладення в майбутньому охоронного договору на пам’ятку (її частину) з викладенням його істотних умов, у тому числі щодо цільового використання пам’ятки, Читати далі …