СТАТТЯ 35. ДОЗВОЛИ НА ПРОВЕДЕННЯ АРХЕОЛОГІЧНИХ РОЗВІДОК, РОЗКОПОК, ІНШИХ ЗЕМЛЯНИХ РОБІТ

1. Проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території пам’ятки, охоронюваній археологічній території, в зонах охорони, в історичних ареалах населених місць, а також дослідження решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою, здійснюються за дозволом центрального органу Читати далі …

СТАТТЯ 32. ЗОНИ ОХОРОНИ ПАМ’ЯТОК, ІСТОРИЧНІ АРЕАЛИ НАСЕЛЕНИХ МІСЦЬ

3. На охоронюваних археологічних територіях, у межах зон охорони пам’яток, історичних ареалів населених місць, занесених до Списку історичних населених місць України, забороняються містобудівні, архітектурні чи ландшафтні перетворення, будівельні, меліоративні, шляхові, земляні роботи без дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини.

СТАТТЯ 23. ОХОРОННІ ДОГОВОРИ

Усі власники пам’яток, щойно виявлених об’єктів культурної спадщини чи їх частин або уповноважені ними органи (особи) незалежно від форм власності на ці об’єкти зобов’язані укласти з відповідним органом охорони культурної спадщини охоронний договір.

СТАТТЯ 43. ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ

1. Застосування фінансових санкцій, адміністративних стягнень або кримінального покарання не звільняє винного від обов’язку відшкодувати шкоду, завдану власникові пам’ятки або уповноваженому ним органові, особі, яка набула права володіння, користування чи управління пам’яткою, охоронюваною археологічною територією. 3. Юридичні і фізичні особи, Читати далі …

СТАТТЯ 30. ЗАБОРОНА ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКА СТВОРЮЄ ЗАГРОЗУ ПАМ’ЯТКАМ

Органи охорони культурної спадщини зобов’язані заборонити будь-яку діяльність юридичних або фізичних осіб, що створює загрозу пам’ятці або порушує законодавство, державні стандарти, норми і правила у сфері охорони культурної спадщини. Приписи органів охорони культурної спадщини є обов’язковими для виконання всіма юридичними Читати далі …

СТАТТЯ 27. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ОХОРОНИ ПАМ’ЯТОК

1. У разі, коли пам’ятці загрожує небезпека пошкодження, руйнування чи знищення, власник або уповноважений ним орган, особа, яка набула права володіння, користування чи управління, зобов’язані привести цю пам’ятку до належного стану (змінити вид або спосіб її використання, провести роботи з Читати далі …

СТАТТЯ 24. УТРИМАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПАМ’ЯТОК

1. Власник або уповноважений ним орган, користувач зобов’язані утримувати пам’ятку в належному стані, своєчасно провадити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення відповідно до цього Закону та охоронного договору. 2. Використання пам’ятки повинно здійснюватися відповідно до режимів використання, встановлених органами Читати далі …

СТАТТЯ 21. ПРИМУСОВЕ ВІДЧУЖЕННЯ АБО ВИЛУЧЕННЯ ПАМ’ЯТОК

1. Якщо власник безгосподарно ставиться до належної йому на праві комунальної або приватної власності пам’ятки, відповідні органи охорони культурної спадщини роблять власникові попередження про припинення безгосподарного ставлення до цієї пам’ятки. 2. Пам’ятка, яка належить особі на праві приватної форми власності, Читати далі …

СТАТТЯ 9. ДОСТУП ДО ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Право безумовного доступу до об’єктів культурної спадщини з метою їхнього обстеження, ознайомлення зі станом зберігання, характером та способом використання, ведення реставраційних робіт, одержання відповідних даних, наукового вивчення мають особи, уповноважені на це органами охорони культурної спадщини. Власник об’єкта культурної спадщини Читати далі …