СТАТТЯ 150. ОСОБЛИВО ЦІННІ ЗЕМЛІ ТА ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ПРАВ НА НИХ

1. До особливо цінних земель відносяться: г) землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, землі історико-культурного призначення. 2. Припинення права постійного користування земельними ділянками особливо цінних земель, визначених у пунктах “в” і “г” частини першої цієї статті, з підстави добровільної відмови Читати далі …

СТАТТЯ 145. ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ ОСОБИ, ЯКІЙ ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА НЕ МОЖЕ НАЛЕЖАТИ НА ПРАВІ ВЛАСНОСТІ

1. Якщо до особи переходить право власності на земельну ділянку, яка за цим Кодексом не може перебувати в її власності, ця ділянка підлягає відчуженню її власником протягом року з моменту переходу такого права. 2. У випадках, коли земельна ділянка цією Читати далі …

СТАТТЯ 83. ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

3. До земель комунальної власності, які не можуть передаватись у приватну власність, належать: а) землі загального користування населених пунктів (майдани, вулиці, проїзди, шляхи, набережні, пляжі, парки, сквери, бульвари, кладовища, місця знешкодження та утилізації відходів тощо); в) землі під об’єктами природно-заповідного Читати далі …

СТАТТЯ 61. ОБМЕЖЕННЯ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ПРИБЕРЕЖНИХ ЗАХИСНИХ СМУГ УЗДОВЖ РІЧОК, НАВКОЛО ВОДОЙМ ТА НА ОСТРОВАХ

1. Прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності. 2. У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах забороняється: а) розорювання земель г) будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних) ґ) влаштування звалищ Читати далі …