Європейська ландшафтна конвенція та Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС #2000/60/ЄС. Орхуська конвенція. Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля

Україна взяла на себе міжнародні зобов’язання, яких має дотримуватись.