СТАТТЯ 6. ПОВНОВАЖЕННЯ ІНШИХ ОРГАНІВ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

1. До повноважень органу охорони культурної спадщини Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів охорони культурної спадщини обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій та органів охорони культурної спадщини місцевого самоврядування, відповідно до їхньої компетенції, належить:

1) здійснення контролю за виконанням цього Закону, інших нормативно-правових актів про охорону культурної спадщини;

4) визначення меж територій пам’яток місцевого значення, їхніх зон охорони;

5) встановлення режиму збереження і порядку використання пам’яток місцевого значення, їхніх територій, зон охорони;

6) забезпечення захисту об’єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження;

12) видання розпоряджень та приписів щодо охорони пам’яток місцевого значення, припинення робіт на пам’ятках, їхніх територіях та в зонах охорони, якщо ці роботи здійснюються за відсутності затверджених або погоджених з центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених цим Законом дозволів або з відхиленням від них;

14) укладання охоронних договорів на пам’ятки;

17) застосування фінансових санкцій за порушення цього Закону;

18) забезпечення в установленому порядку виготовлення, встановлення та утримання охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам’ятках або в межах їхніх територій;