СТАТТЯ 22. ЗАБОРОНА ЗНЕСЕННЯ, ЗМІНИ, ЗАМІНИ ПАМ’ЯТОК ТА ПОРЯДОК ЇХ ПЕРЕМІЩЕННЯ (ПЕРЕНЕСЕННЯ)

Пам’ятки, їхні частини, пов’язане з ними рухоме та нерухоме майно забороняється зносити, змінювати, замінювати, переміщувати (переносити) на інші місця.