СТАТТЯ 21. ПРИМУСОВЕ ВІДЧУЖЕННЯ АБО ВИЛУЧЕННЯ ПАМ’ЯТОК

1. Якщо власник безгосподарно ставиться до належної йому на праві комунальної або приватної власності пам’ятки, відповідні органи охорони культурної спадщини роблять власникові попередження про припинення безгосподарного ставлення до цієї пам’ятки.

2. Пам’ятка, яка належить особі на праві приватної форми власності, може бути примусово відчужена з мотивів суспільної необхідності за позовом відповідного органу охорони культурної спадщини в порядку, встановленому законом, за умови попереднього і повного відшкодування її вартості.